Search

Kaj je okrevalni načrt v IT in kaj lahko za nas pomeni, če ga nimamo?

Okrevalni načrt povlečemo na plan v primeru delnega ali popolnega izpada našega informacijskega sistema. Načrt ima točno definirane korake, po katerih spravimo informacijski sistem nazaj k življenju. Biti mora natančen, hkrati pa je zanj treba redno skrbeti in ga redno prilagajati spremembam in zahtevam podjetja.Kdo potrebuje okrevalni načrt? Vsa podjetja, pri katerih lahko izpad informacijskega sistema vpliva na poslovanje. Statistika pravi, da 60 % podjetij, ki utrpijo popolno izgubo poslovnih podatkov, zapre svoja vrata pol leta zatem, večina preostalih pa leto zatem. Sodobna podjetja si takšnega rizika enostavno ne morejo privoščiti. Izguba kritičnih poslovnih podatkov ne sme biti razlog za slabše poslovanje ali celo propad podjetja. Izdelava okrevalnega načrta pomeni resen in odgovoren odnos tako do podjetja in njegovih zaposlenih kot tudi do naročnikov.


Vsa podjetja seveda nimajo istih potreb, zato je prvi korak pri izgradnji okrevalnega načrta definiranje RTO in RPO časov, na podlagi katerih potem izberemo ustrezno rešitev.


RTO (recovery time objective) je maksimalni še dopustni čas od izpada do ponovne vzpostavitve delovanja informacijskega sistema, ki si ga podjetje še lahko privošči, ne da utrpi večjo poslovno škodo. Vsak izpad namreč pomeni določeno poslovno škodo, zato je bistveno, da določimo, kako dolgo nedelovanje sistema še lahko prenesemo. RTO čas navadno določimo v minutah ali urah, le redki ga določijo v dnevih.


RPO (recovery point objective) je točka, v katero se mora podjetje vrniti, da njegovo poslovanje ni ogroženo. Na voljo obstajajo tehnologije, ki nam omogočajo izdelovanje posnetkov stanja celotnega informacijskega sistema in varnostno kopiranje v oblak, od koder lahko te posnetke pridobimo nazaj. Če smo posnetke delali enkrat na uro, to pomeni, da se lahko v najslabšem primeru vrnemo v stanje izpred ene ure. Tudi RTO čas navadno določimo v minutah ali urah.


Vsako podjetje se samo precej dobro zaveda, kateri podatki so zanj kritični. Pridobiti je torej potrebno informacije o tem, kakšne RTO in RPO čase potrebujemo za posamezne kritične poslovne procese oziroma podatke. Ti časi potem služijo kot osnova za izbiro ustrezne rešitve.


#okrevalninačrt #rto #rpo #neprekinjenoposlovanje


Napisano: 25.10.2016

8 views0 comments

informacijske tehnologije

© 2021 Ortoscale d.o.o. Vse pravice pridržane.

+386 (0)59 978 060

Šaleška cesta 2a 

3320 Velenje

Slovenija