top of page

Politika zasebnosti

Vse pravice so pridržane. To obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnih mest ortoscale.com. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu ortoscale.com so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine družbe Ortoscale d.o.o., katere vsebine so vključene na ortoscale.com (v nadaljevanju: Ortoscale spletni portal).

 

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na Ortoscale spletnem portalu so informativne narave. Ortoscale se bo trudil za najboljše možno delovanje Ortoscalovega spletnega portala, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo Ortoscalovega spletnega portala. Vsi uporabniki uporabljajo Ortoscalov spletni portal na lastno odgovornost. Niti Ortoscale niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi Ortoscalovega spletnega portala ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na Ortoscalovem spletnem portalu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Ortoscale tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Ortoscale ne more biti odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe Ortoscalovega spletnenga portala. Ortoscale se bo trudil za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti. Ortoscale lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na Ortoscalovem spletnem portalu ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa Ortoscalovega spletnega portala za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo. Ortoscale ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z Ortoscalovim spletnim portalom. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost Ortoscale za vse primere izključena. Ortoscale ne odgovarja kateremukoli uporabniku spletne strani za nikakršno posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko nastale zaradi tehničnih težav, oziroma nezmožnosti uporabe spletnih servisov. To pravno obvestilo lahko Ortoscale kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate. Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren. Ortoscale ne nadzoruje vseh dejavnosti na tej strani, vendar si pridržuje pravico do tega.

 

Sprejemljiva uporaba strani

(a) Varnost

Uporabnikom je prepovedano kršiti ali poskušati kršiti varnostne ukrepe na tej strani, vključno z naslednjimi dejanji (velja brez omejitve):

(1) uporaba napačnega gesla ali uporaba gesla, ki pripada drugemu uporabniku, ali dostop do podatkov, ki niso namenjeni uporabniku, ali prijava na strežnik ali na račun, do katerega ta uporabnik nima pravice dostopa,

(2) razkritje gesla ali dovoljenje tretji stranki, da uporabi geslo ali ne obvesti Ortoscale, če je geslo posredovano naprej,

(3) poskus vdreti v sistem, raziskovati ali testirati ranljivost sistema ali omrežja ali prekršiti varnostno politiko ali pravila prijave brez pravega dovoljenja,

(4) poskus, ovirati storitev katerega koli uporabnika, gostitelja ali omrežja, vključno s, brez omejitev, preobremenitvijo, »pošiljanjem sporočil«, »bombardiranjem s pošto« ali »zrušitvijo«,

(5) pošiljanje nezaželene elektronske pošte, vključno s promocijo in/ali oglaševanjem proizvodov ali storitev,

(6) ponarejanje katerega koli TCP/IP paketa ali dela prenesenih podatkov v katerikoli elektronski pošti ali naročanje na novice,

(7) prisvajanje celotne vsebine strani ali njenih delov, brisanje ali spreminjanje vsebine strani ali povezovanje s stranjo brez našega posebnega pisnega dovoljenja.

(b) Splošna pravila

Uporabniki se strinjajo, da bodo strani Ortoscalovega spletnega portala uporabljali samo v zakonite namene. Uporabniki te strani ne smejo uporabljati za prenašanje, širjenje, shranjevanje ali uničenje gradiva na način, ki krši veljavno zakonodajo ali predpise, na način, ki krši avtorske pravice, patente, blagovno znamko, trgovinsko skrivnost ali druge pravice intelektualne lastnine drugih ali krši zasebnost ali javnost drugih osebnih pravic ali drugih, ali na klevetniški, nespodobni, žaljiv, grozilni, opravljiv, zmerjalni ali odvratni način.

(c) Kršitve

Ortoscale je popolnoma upravičen, da presodi, če katera koli uporaba krši ta pravila in da ukrepa, kot se mu zdi primerno v primeru kakršne koli kršitve. Kršitve sistema ali varnosti omrežja lahko privedejo do civilne ali kazenske odgovornosti. Ortoscale bo preiskal primere, ki lahko vključujejo takšne kršitve in bo vključil organe pregona, z njimi sodeloval in jim razkril podatke za identifikacijo in preganjanje uporabnikov, ki sodelujejo pri teh kršitvah.

(d) Prekinitev uporabe

Ortoscale lahko brez obvestila prekine ali začasno prekine dostop uporabnika do celotne vsebine ali do dela vsebine Ortoscalovega spletnega portala za ravnanje, pri katerem Ortoscale po lastni presoji verjame, da so ti pogoji kršeni, pri tem uporabi veljavno zakonodajo, ali za ravnanje, ki škoduje interesom drugega uporabnika.

 

Predložitev

Ortoscale si pridružujemo pravico, da s strani uporabnika predloženo gradivo, tekste, članke, ideje obravnava kot nezaupne in brez zahtev po lastniških ali osebnih pravicah. Tako gradivo in vse pravice postanejo lastnina Ortoscala, pri čemer možnosti vaših zahtev ali zahtev drugih ne dovoljujemo, in ga bomo lahko uporabili za kateri koli namen, vključno z oglaševanjem in promocijo, brez nadomestila ali drugih obveznosti do kogar koli, vključno z vami.

 

Internet in povezave

Ortoscale ne prevzema odgovornosti za varnost te strani ali za vaše komuniciranje s to stranjo na internetu. Dovolimo lahko nekatere povezave zaradi prikladnosti, vendar Ortoscale ni odgovoren za nepridružene strani, s katerimi je povezan ali za gradivo, ki je objavljeno na tej strani s strani kogar koli drugega razen Ortoscala. Prosimo, upoštevajte, da se lahko pravila strani in politika varstva zasebnosti povezanih strani razlikujejo od Ortoscalovih in jih morate pregledati, ko uporabljate povezavo za dostop do druge strani. Povezave, ki vodijo do spletnih strani tretjih strank, Ortoscale ne nadzoruje. Skladno s tem Ortoscale ne prevzema odgovornosti za točnost, popolnost in zakonitost vsebine takih spletnih strani ali za katere koli ponudbe ali vsebovane storitve.

 

Prepovedana uporaba

Strogo je prepovedano uporabljati ali kontaktirati to stran z namenom ovirati ali poškodovati to stran, njeno vsebino ali varnostne ukrepe ali nadlegovati ali omalovaževati Ortoscale ali njegove proizvode, storitve ali osebje. Prepovedano je usmerjanje nezaželene elektronske pošte (spam) na to stran ali prek te strani.

Obrazložitev garancije

Ta stran se ponuja taka kot je in brez kakršne koli garancije. Ortoscale zavrača kakršno koli implicirano garancijo prodaje in sposobnost za določen namen, prav tako kot naslov ali nekršitev. Ortoscale ni odgovoren za pravočasnost, točnost, nedosegljivost ali prekinitev uporabnosti, za viruse ali druge napake na strani ali njene vsebine.. Ortoscale brez omejitve zanika kakršno koli odgovornost za izgubo ali škodo kakršne koli vrste, vključno s kakršno koli neposredno, posredno ali posledično škodo, ki se lahko zgodi zaradi uporabe Ortoscalove spletne strani, ali kakršne koli povezave s spletnimi strani tretjih strank. Še več, Ortoscale zavrača kakršno koli odgovornost za spremembe računalniškega sistema uporabnika interneta s strani nepooblaščenih strank in izrecno opozarja na tveganje virusov in možnosti ciljnih napadov računalniških hekerjev. Da bi se bojevali z virusi, priporočamo, da uporabljate najnovejše različice brskalnika, da namestite in stalno posodabljate protivirusno programsko opremo in da ne odpirate elektronske pošte od neznanih virov ali nepričakovanih priponk elektronske pošte.

 

Sprejemanje

Z uporabo te strani uporabnik priznava pogoje in je predmet teh pogojev, ki urejajo celotno uporabo in vse posledice.

 

Pregled

Ortoscale si pridržuje pravico, da to stran in te pogoje kadarkoli spremeni, ki začnejo veljati na dan, ko so spremembe objavljene na strani.

 

Zadnja sprememba: januar 2020

bottom of page